TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

GÓI CẦU VIP TRONG HÔM NAY

[test_table]

NGÀY MỞ THƯỞNGDANH MỤCSỐ RAKẾT QUẢ
17/02/2022Bạch thủ lô

Song thủ lô

xiên 2

xiên 3

Dàn đề 10 số

Dàn đề 36 số

16/02/2022Bạch thủ lô70Trúng 70
Song thủ lô23-32Trúng 32
xiên 270-23/70-32/23-32Trúng 70-32
xiên 370-23-32 Trượt
Dàn đề 10 số06,60,16,61,05,50,15,51,25,52Trượt 
Dàn đề 36 số06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,75,57,85,58,95,59Trúng 62 
15/02/2022bạch thủ lô56Trúng 56
Song thủ lô97-79Trúng  79×2 ; 97 
xiên 256-97/56-79/79-97Trúng 56-79/56-97/79-97
xiên 356-79-97Trúng 56-79-97
Dàn đề 10 số28,82,38,83,48,84,09,90,19,91 Trượt
Dàn đề 36 số08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,99Trúng 96
14/02/2022bạch thủ lô58Trúng 58×2
Song thủ lô89-98Trúng 98
xiên 258-89/58-98/89-98Trúng 58-98
xiên 358-89-98trượt
Dàn đề 10 sô05,50,15,51,25,52,09,90,19,91,29trượt
Dàn đề 36 số05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,69,96,79,97,89,98,99trượt